Serdar Selamet serves in national committee on forest fires

Tübitak has formed a committee on forest fires with 20 leading experts on fire engineering from various universities in Turkey. The committee will involve in projects such as structural fire engineering, fire detection and follow-up, fire intervention and post-fire forest rehabilitation. Doç. Dr. Serdar Selamet will work on egress scenarios and post-fire structural damage in urban habibat.      

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yangın alanında uzman yaklaşık 20 akademisyen ile “Orman Yangınları ile Mücadele” komitesi kurdu. Komite; yapısal yangın mühendisliği, yangın algılama ve takip, yangına müdahele, yangın sonrası ekolojik çalışma gibi farklı konularda proje üretme için çalışmalara başladı. Doç. Dr. Serdar Selamet, orman yangınlarında yerleşim bölgelerinde yangın sırasında tahliye ve yangın sonrasında hasar tespiti çalışmaları yapacaktır.